OBEC STUDENÝ
upr.jpg
STUDENSKÝ OBČASNÍK = STRÁNKY OBCE STUDENÝ OKRESU BENEŠOV
<font size="3">pohled na bezpečnostní přeliv hráze rybníka Širočina; financováno z Fondu hejtmana Stč. kraje</font>
pohled na bezpečnostní přeliv hráze rybníka Širočina; financováno z Fondu hejtmana Stč. kraje
S přispěním dotace  z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje byl vybudován dětský koutek (2007).

S přispěním dotace z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje byl vybudován dětský koutek (2007).

začátek rekonstrukce - srpen 2009

začátek rekonstrukce - srpen 2009

V září 2011 byla zahájena 2. etapa rekonstrukce této budovy.
rok 2012

rok 2012

Fotogalerie 2014

2IDHp9NaaFbFP1oZfSNcSRtjsMWhBSVrJzJkA4U7pgpXgBABiv8ckeSbrh3wJ7qpzbPGNTs.jpg
Dne 4. 1. 2014 se v naší obci uskutečnila již počtvrté Tříkrálová sbírka. Tři králové napsali lidem nápis na dveře, darovali jim cukříky a kalendáříky. Vybrali jsme 3 311 Kč. Vybrané peníze budou použity na poskytováni sociálních služeb (odborné sociální poradenství, služby sociální péče, sociálně aktivizační služby), nestátní zdravotnické zařízení, sociální šatník - 85%, přímá či materiální pomoc osobám v sociální i hmotné nouzi (osoby sociálně vyloučené, senioři, rodiny s dětmi, uprchlíci, atd.) - 15%.

Všem dárcům děkujeme.
                                                                           Bc. Markéta Burdová
c.bmp
Zatímco za okny panoval nepříjemný, mrazivý vítr, v sále spolkového domu bylo plno zábavy.  Na  Karnevalovou show přijalo naše pozvání Dětské karnevalové divadlo Ježek z Jihlavy.  My bychom  touto cestou chtěli poděkovat všem, kdo jste nás přišli podpořit (bylo Vás opravdu hodně - 78 dětí a 72 dospělých), Dětskému karnevalovému divadlu Ježek za hezký program a v neposlední řadě všem sponzorům, kteří též přispěli ke zpestření a obohacení této akce. Věříme, že jste se u nás všichni  dobře bavili. Tak zase někdy příště na shledanou ve Studeném! Fotografie z této akce naleznete zde.
s.bmp
V sobotu 15. 2. se ve Studeném utkalo dvanáct soutěžních dvojic v karetní hře sedma, ve které byly zastoupeny také tři ženy. Z celkového počtu soutěžících se na třetím místě se umístili Josef Langer ze Studeného a Karel Veselý z Dunic, na druhém Štěpán Vopěnka a Jaromír Snížek – oba z Dunic a na prvním Ludvík Vocásek ze Studeného a Karel Urbánek z Dunic. Sláva vítězům, čest poraženým
Fotografie naleznete zde.
md.bmp
8. 3. 2014 se u příležitosti MDŽ uskutečnilo tradiční jarní setkání žen. Několik fotografií najdete zde.
kaplička.bmp.png
     V sobotu dne 18. října se občané Studeného spolu s přáteli obce sešli v počtu cca 50 osob se zastupiteli Stč. kraje (Jiřinou Fialovou, Marií Krejčovou a Zdeňkem Šteflem) před nově rekonstruovanou kapličkou ve Studeném, kde pan farář Dobranský sloužil bohoslužbu u příležitosti znovuvysvěcení kaple a zvonu. Kaplička prošla celkovou rekonstrukcí a navíc k ní byl přiveden elektrický proud a elektrické zvonění - to vše za téměř 570 tisíc korun.
    Podle záznamu v pamětní knize naší obce byla kaplička postavena v roce 1895 a vysvěcena téhož roku v říjnu. Dle dostupných pramenů je v ní zazděna plechová skříňka s pamětním listem a tehdejší měnou. I my jsme vložili do kopule kaple listiny o současném dění 
v obci. Pečovat o historické památky je naší povinností ve znamení úcty k dědictví předků a jeho zachování pro další generace.
     Po bohoslužbě se zúčastnění přesunuli do sálu spolkového domu, kde na ně čekalo malé pohoštění a vlašimští harmonikáři. Zde, v příjemné pohodě, byl dovršen tento pro obec slavnostní den.                                                                           
                                                                                                                                                     (starosta obce - Bohumil Bušek)
Bez názvu2.png
Pozvánka na hasičský ples - r. 1937

Pozvánka na hasičský ples - r. 1937

Škola ve Studeném - rok 1953

Škola ve Studeném - rok 1953

Budování nástěnky

Budování nástěnky

Ochotníci - Vládkyně dešťů

Ochotníci - Vládkyně dešťů

Hasičská soutěž 1982

Hasičská soutěž 1982

Foto dnešních teenagerů z roku 2001

Foto dnešních teenagerů z roku 2001

nahoře zleva: Václav Bartoň, Filip Vopěnka, Martina Karafiátová, Patricie Šimková, Daniel Korbel a Michal Šedivý
dole zleva: Michal Karafiát a Jakub Vopěnka
Děti malovaly obrázky na téma "Co byste si přály ve spolkovém domě ve Studeném?" Nejvíce obrázků bylo s posilovnou nebo tělocvičnou a divadlem. Všem malířům děkujeme.  nahoře zleva: Jiří Dědič, Eliška Burdová, Veronika Lebedová, Nikola Vítová, Monika Burdová  prostřední řada zleva: Petr Lebeda, Dominik Němec, Jiří Burda, Vojtěch Čermák, Ondřej Dědič, Jan Urbánek a Kristýna Vítová  dole zleva: Anna Burdová, Daniela Němcová, Ondřej Zelenka a Petr Urbánek
Děti malovaly obrázky na téma "Co byste si přály ve spolkovém domě ve Studeném?" Nejvíce obrázků bylo s posilovnou nebo tělocvičnou a divadlem. Všem malířům děkujeme. nahoře zleva: Jiří Dědič, Eliška Burdová, Veronika Lebedová, Nikola Vítová, Monika Burdová prostřední řada zleva: Petr Lebeda, Dominik Němec, Jiří Burda, Vojtěch Čermák, Ondřej Dědič, Jan Urbánek a Kristýna Vítová dole zleva: Anna Burdová, Daniela Němcová, Ondřej Zelenka a Petr Urbánek
Těší nás, že jste navštívili tyto stránky a doufáme, že sem zavítáte i někdy příště.
Napsat nám můžete na adresu studenskyobcasnik@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one